Aktuality / News:

06/2021:

TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. rozširuje ponuku svojich služieb o certifikáciu systémov manažérstva kvality v zmysle ISO 9001:2015

V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese: info@tuv-thueringen.sk

05/2021:

BREXIT/UKCA:
TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. rozširuje ponuku služieb pre výrobcov tlakových zariadení exportujúcich svoje výrobky do Spojeného Kráľovstva o posudzovanie zhody v zmysle PER s následným udelením značky zhody UKCA.

V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese: info@tuv-thueringen.sk

03/2021:

TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. ponúka:

- vypracovanie NDT postupov prostredníctvom pracovníka s minimálne desaťročnou praxou v oblasti NDT a certifikovaného v stupni 3 v súlade s EN ISO 9712,

- zrevidovanie Vašich postupov a ich schválenie pracovníkom certifikovaným v 3 stupni v súlade s EN ISO 9712,

- nezávislú kontrolu treťou stranou v etape navrhovania, prípravy a realizácie Vašich výrobkov počas výroby, uvádzania výrobkov do prevádzky, prevádzkovej kontroly.

01/2021:

TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. rozširuje ponuku svojich služieb o proces teoretickej a praktickej prípravy pracovníkov NDT.

V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese: vzdelavanie@tuv-thueringen.sk

Užitočné linky:

Inštitúcia:

Kontakt:

TÜV Thüringen e.V.

https://www.tuev-thueringen.de/

Slovenská národná akreditačná služba

http://www.snas.sk/

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

https://www.unms.sk/

NANDO databáza notifikovaných osôb a RTPO

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

Overenie platnosti a pravosti vydaného certifikátu:

V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese: certifikacia@tuv-thueringen.sk

Dokumenty na stiahnutie

Na tomto mieste nájdete všetky dokumenty týkajúce sa našej spoločnosti, potrebné žiadosti, pravidlá či našu politiku kvality.